Yüksek güvenlikli tarihsel arşiv analizleri kasası

UYARI! Hayat formu deseni tanınmadı. Arşiv işlemesi sonlandırıldı. Sürdürülen parazitlenme, hedeflenen yanıt ile sonuçlandırılır.


Güvenlik ihlali sürmektedir. Arşiv analizleri, düşük öncelikli sıraya aktarıldı. Karşı-önlem meşgul.


Tehdit endeks eşiği aşıldı. Gizli arşiv durduruldu. Güvenlik seviyesi artırıldı.


KRİTİK TEHDİT ENDEKSİ! Geçersiz analizler yönlendirildi. Sterilizasyon protokolü başlatılıyor.


ALARM! Güvenlik devre dışı! Bellek tasfiyesi başlatılıyor.


ALARM! Kasa güvenliği tehdit altında. Protokol B çevrimiçi.


ALARM! Sistem oto-yokedim başlatılıyor.


10


9


8


7


6


5


4


3


2


1


Oturum sonlandırıldı.