“Bilimde olgular tek tek değil, birbirleriyle olan ilişkileri içinde incelenir. Kendi başına hiçbir olgu veya nesnenin bilimsel önemi yoktur. Bir olgunun bilim yönünden önemi başka bir olgu veya olgularla ilişkisinden ileri gelir. Bilim, bir bakışta dağınık veya kopuk görünen olgular arasındaki ilişkileri izleme, bu ilişkileri dile getirip açıklama çabasıdır.”

Cemal-Yıldırım-Bilim-FelsefesiHemen her dalda, “bilim yapmak” denilen uğraşın ne olduğu ve ne olmadığıyla ilgili okurun kafasında açık ve net bir sonuca götüren, yazarı Cemal Yıldırım’ın da kimliğiyle değeri bir kat daha artan önemli bir yapıt Bilim Felsefesi. İster bir araştırma kurumu, ister enstitü, ister üniversite bünyesinde olsun, kendisini herhangi bir dalda “bilim yapıyor olmak”la etiketleyenlerin okumadan geçmemesi gereken, bilim yolunda ilerleyecek genç kuşağın da okuması için şiddetle önerilmesi gereken bir kitap. Yine Remzi Kitabevi’nden, yine aynı özenle…

Yorumlar

yorum