vsdgsdgs_994x768Latince ab+surdus, sağır+dilsiz

İnsan varlığının, -en basit şekliyle- doğayla uyumsuz olduğunu savunan kavram.

Anlamsız, saçma. Tiyatroda kullanımıyla “Absürd Tiyatro”, 1950’lerde yaygınlaşan bir akım olup, absürd drama örneği olarak Samuel Beckett’ın “Godot’yu Beklerken” oyunu verilebilir. Albert Camus’nun “Sisifos Söyleni” adlı eseriyle de Absürdizm’in sınırlarını çizdiği söylenir.

Yorumlar

yorum